Софтуер за управление дейността в читалище

 

Издание / Информация за статията

НАУЧНИ ТРУДОВЕ КОЛЕЖ − ДОБРИЧ ТОМ VI